A Kármán József Egylet

tájékoztatója az Esély Ösztöndíjról

A losonci Kármán József Alapiskola tehetséges, jól tanuló, szociálisan rászoruló felső tagozatos diákjai számára a 2010/2011 tanévre

Az idén is lehet pályázni az Esély Ösztöndíjra         

 

A losonci Kármán József Egylet a 2010/2011-es tanévben ismét meghirdeti a tavaly indított Esély Ösztöndíjat,  amellyel a Kármán József Alapiskola tehetséges, jól tanuló, szociálisan rászoruló felső tagozatos diákjait szeretné támogatni.

A nyelvi,- illetve népművészeti táborokon való részvétel elősegítése, szakirodalom és a tanulást segítő egyéb eszközök biztosítása révén szeretnénk remélni, hogy a díjazottak, és példájuk alapján a többi tanulók esetében is sikerül ösztönözni a szorgalmat, a munkát és erősíteni tovább tanulásra irányuló akaratot.

Az Esély Ösztöndíj: A Kármán József Egylet alapszabálya értelmében, dr. Gyurcsík Iván és támogatói kezdeményezésére a kuratórium a 2010/2011-es tanévre kiírja pályázatát. A tavaly kiírással azonos feltételek mellett ösztöndíjat hirdet a losonci Kármán József Alapiskola felső tagozatos, jól tanuló, szociálisan rászoruló diákjainak összesen 500,- euró keretösszeg nagyságban.

A pályázat feltételei: A pályázaton részt vehet a losonci Kármán József Alapiskola minden felső tagozatos diákja, aki kiváló tanulmányi eredményt ért el az adott tanévben és szociálisan rászorulónak számít. A pályázatokat 2011. május 31-ig kell benyújtani a diák osztályfőnökének véleményeztetésével a Kármán József Egylet háromtagú kuratóriumához, amely a döntését legkésőbb 2011. június 25-ig meghozza. A kuratórium a benyújtott pályázatok alapján dönt az ösztöndíjban részesülők számáról és a keretösszegen belüli támogatás nagyságáról. A részletes pályázati feltételek a Kármán József Egyletnél ill. az iskola honlapján www.karmansuli.sk érhetők el.

Mire kérhető az ösztöndíj? Az ösztöndíj felhasználható könyvek, nyelvtanulás, művelődési táborban való részvétel, valamint a tanuló tudását, képességeit, továbbtanulási esélyeit növelő egyéb - a pályázati feltételek által meghatározott - tevékenység támogatására. Az ösztöndíjat a nyertes pályázók nem készpénz formájában kapják meg.