Óvodánk Losoncon a város szívében, mégis az autók zajától elviselhető távolságban, füves, fás környezetben található.

A hozzánk járó gyermekeknek megközelítőleg fele lakik lakótelepen, a többiek a város távolabbi részéből, és vidékről érkeznek. A lakótelepi gyerekek kis alapterületű lakásokban élik életüket. A családi házas övezetből, és a közeli falvakból érkezők is napjuk nagy részét az óvodában töltik. Ezért úgy a lakótelepről, mint a máshonnan idejáró gyermekeknek mozgásra, szabad levegőn tartózkodásra nem - vagy nagyon kevés - idő jut. Ez motiválta, hogy udvarunkat mozgásra serkentő, esztétikus fajátékkal szereljük fel. Az iskolában lévő felszerelt tornaterem szintén a gyermekek mozgásigényének kielégítését szolgálja.

Óvodánk eredetileg családi háznak épült. A fő épületrészben 2 különálló csoportszoba a hozzátartozó kiszolgáló helyiségekkel található (mosdóhelyiség, tálalókonyha, raktárak.)

Mint a fentiekből kitűnik óvodánk tehát 2 csoportos. 37 férőhelyen jelenleg 37 gyermekkel foglalkoznak szakképzett dolgozóink.

Napirend

6.30 - 7.00

gyülekezés egy csoportban - játék

7.00-tól

minden óvónő saját termébe viszi a gyermekeket:

játék , testápolás,  tízórai,

mindennapos testnevelés,

séta, kirándulás, kötött és kötetlen, mikrocsoportos vagy frontális

tevékenységek, szabadon választott tevékenységek

11.30-tól                     

tisztálkodás,ebéd, mese, pihenés, alvás

14.30 - 16.30

mozgás, tisztálkodás, uzsonna, játék

(szabadban, csoportszobában) szabadon választott tevékenység

A csoportos napirendek kialakításánál törekszünk arra, hogy minél jobban illeszkedjen az életkori sajátosságokhoz. A kisebbeknél szükségszerűen több a pihenésre, gondozási tevékenységre biztosított idő, mint a nagyoknál.

Úgy szervezzük napjainkat, hogy a legjelentősebb gyermeki tevékenységi forma - a játék - kapja a legtöbb időt, s a többi tevékenységi formát úgy építjük köré, hogy a lehető legritkábban szakítsuk meg a folyamatosságát.

Kihasználunk minden lehetőséget a szabadban való tevékenykedésre, mozgásra.

Néhány hasznos tudnivaló:

Az óvoda nyitvatartása  hétfőtől- péntekig  6.30 - 16.30

Egésznapos étkezést biztosit

Intézményvezetője: Mgr. Csúsz Péter

Intézményvezetőhelyettese: Bc. Tóth Henrieta

Óvónők: Bc.Gyetvai Judit

               Bc.Tanóczky Gyöngyi

               Bc.Kelemen Zsuzsanna

Elérhetőségeink: tel. 047/ 4333788, 0915 812130

www.zsmskarmanalc.edu.sk

ˇ         A gyermeki személyiség kibontakoztatása.

  • A gyermekek sokoldalú, harmonikus fejlesztése.

ˇ         Tartalmas, örömteli óvodai évek biztosítása.

Óvodai nevelésünk feladata

ˇ         Érzelmi biztonságot nyújtó, szeretetteljes légkör megteremtése

  • Az elmélyült nyugodt játék feltételeinek megteremtése

ˇ         A gyermekek testi, szociális, értelmi képességeinek fejlesztése 

  • Az egészséges életmód szokásainak kialakítása